Никола Шишманоглу

Никола Шишманоглу е роден в чифлика Горни Матеевъц край Ниш, някъде в средата на 18 век и е син на Зико Шишманоглу и неизвестната му по име съпруга.

nikola-zikovic

Никола Шишманоглу. Портрет от Татяна Бокан

До 1809 г. занаятът му е да подковава коне, но след тази дата става доброволец в отряда на сръбския воевода Стеван Синджелич и по този начин взема участие в Първото сръбско въстание, ръководено от княз Кара Джордже Петрович. През 1809 година край Ниш се водят едни от най-драматичните сражения. На лагер край града са настанени 12 000 въстаника с 11 оръдия. Срещу тях е хвърлена 40-хилядна редовна турска армия – добре обучена и въоръжена. Главната битка се води на хълма Чегар, където е заел позиции Стефан Синджелич с 3000 въстаника и 4 оръдия. От Ниш участват 1000 доброволци.

Изключителен стратег, Синджелич е разположил войните си на три нива. На десния фланг са доброволците от Ниш. Битката е неравна. Обграден и загубил повечето си другари, войводата взривява барутния склад с изстрел от пистолет, като нанася големи поражения на противника. В сраженията загиват почти всичките 3000 въстаници. След пълния разгром на Синджелич, нишкият паша нарежда да се обезглавят телата на  загиналите поборници за свобода, одират главите и кожата я пращат в Цариград, а черепите зазиждат в стените на кула до главния път Белград – София в 56 реда по 17 черепа във всеки, общо 952. Неизвестно как Никола оцелява в битката при Каменица и след това го виждаме като участник в други сръбски размирици. След като през 1817 г. следващият сръбски княз Милош Обренович нарежда да убият Кара Дордже, Никола Шишманоглу се отказва от сръбската кауза, завръща се в Горни Матеевъц и остава там до края на дните си.

От неизвестната си по име съпруга има двама сина – Милош, участник в четата на Велко Петрович и Стойко, участник в Нишкото въстание от 1841 г.

%d блогъра харесват това: